icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Jazz City Roermond

Jazz City is een uitbreiding van het huidige Designer Outlet Center in Roermond.  Met Jazz City wordt het huidige designer outlet Center een levendig en bruisend stadsdeel. Aveco de Bondt helpt Jazz City om dit mogelijk te maken. Op het voormalige kazerneterrein wordt een gebiedsontwikkeling gerealiseerd van in totaal circaa. 6 hectare a met verschillende functies. Het gebied transformeert van een gebied met een hotel, horeca, leisure en wonen tot een levendig en nieuw stadsdeel van Roermond aan het water. De Jazz City Hall, de eerste woningen in New Orleans en de eerste fase uitbreiding DOC zijn gerealiseerd. De vervolgfases zijn in ontwikkeling. Aveco de Bondt werkt met verschillende adviesdiensten mee aan de ontwikkeling van Jazz City: constructief ontwerp, inrichtingsplan boulevard Manhattan, DO en UO civieltechnisch ontwerp, bodemonderzoek, onderzoek stikstofdepositie en vergunningencoördinatie.

Opdrachtgevers
Jazz City BV en WSP InfraOntwikkeling
Status
Jazz City Hall (Yumble): Gereed 2015
Status
New Orleans: Gereed 2017
Status
Vervolgfasen: In ontwikkeling

Van ontwerp tot civieltechnische uitvoering Aveco de Bondt

De openbare ruimte wordt per fase gerealiseerd, terwijl het bestaande Outlet Center volledig in werking blijft. Dagelijks wordt er gebouwd aan de vernieuwing, terwijl de winkels open blijvenopenblijven. Aveco de Bondt werkt in deze dynamische omgeving mee aan de realisatie van het definitief ontwerp en civieltechnisch uitvoerings gereed ontwerp. Het gebied ligt in de primaire waterkering van de Maas, waarmee waterveiligheid een belangrijke ontwerpopgave vormt. Om te kunnen voldoen aan de strengere eisen voor de waterkering worden de kades verhoogd. Hoogteverschillen worden binnen de openbare ruimte en de gebouwen vormgegeven. Voor de overstort van de riolering door de waterkering, ontwerpt Aveco de Bondt in overleg met het Waterschap Limburg extra maatregelen om instroom van water uit de Maas te voorkomen.

2D-ontwerpschetsen en 3D-impressies

Specifiek voor de Boulevard Manhattan is een inrichtingsplan opgesteld. Met 2D-ontwerpschetsen en 3D-impressies zijn een enkele varianten opgesteld voor deze stedelijke omgeving. Kenmerkend is een robuuste parkinrichting waarbinnen het hoogteverschil naar de Maashaven wordt opgenomen. Stedelijke dynamiek, ontspanning, groen en water zijn in één ontwerp geïntegreerd.

Hoofdconstructeur

Aveco de Bondt is hoofdconstructeur van Yumble / Jazz City Hall en Blok A met appartementen, outlet center en parkeergarage. Deze gebouwen staan in de beschermingszonede beschermingszone van de waterkering. In het constructief ontwerp is de waterkering ingepast, onder andere door het funderingsplan te baseren op het stramien van de verankeringen van de kademuur, die doorlopen tot onder de gebouwen.

Bodemonderzoeken en stikfstofdepositie onderzoek

Voor de ontwikkeling van het gebied begeleidt de vakgroep Bodem sarneringen en voeren wet bodemonderzoeken uit.

 

Aveco de Bondt heeft een onderzoek gedaan naar stikstofdepositie om te berekenen of de realisatie voldoet aan de Wet natuurbescherming.

Vergunningen

Voor de realisatie van de buitenruimte en de vastgoedontwikkelingen coördineert Aveco de Bondt de vergunningen bij Rijkswaterstaat, het Waterschap en de gemeente Roermond.

Kortom, Aveco de Bondt zorgt met deze werkzaamheden ervoor dat er een mooie nieuwe trekpleister is voor jong en oud in Roermond.

Contactpersonen
Arno Timmerman
Senior projectmanager Infra
atimmerman@avecodebondt.nl
John Doensen
Senior adviseur Bouw
jdoensen@avecodebondt.nl
André de Wilde
Directeur Compositie 5 Stedenbouw
adewilde@c5s.nl
Dennis Diekerhof
Senior adviseur bodem
ddiekerhof@avecodebondt.nl