icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Klimaatadaptatie en rioolontwerp in Delft

In de smalle straten van Delft komen veel uitdagingen samen: ruimte voor klimaatadaptatie, rioolvervanging en kwetsbare, oude bebouwing. We hebben de knelpunten in beeld gebracht én met de gemeente een passend en efficiënt ontwerp gemaakt. Met optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en oog voor de omgeving. We zijn in het hele proces betrokken van ontwerp tot uitvoering en borgen dat de ontwerpkeuzes op de juiste manier onderdeel worden van de realisatie.

Opdrachtgever
Gemeente Delft
Status
Lopend tot 2023

Onze werkzaamheden

Voor de wijkrenovatie hebben we de klimaatadaptieve inrichting van de ondergrond ontworpen. Passend in de krappe ruimte en de kwetsbare omgeving. Het ontwerp hebben we geoptimaliseerd zodat het doelmatig en uitvoerbaar is. Vervolgens hebben we het definitieve ontwerp getoetst en waar nodig aangescherpt, het monitoring en bemalingsadvies opgesteld en dit geborgd bij de uitvoering.

Onze aanpak

We het watersysteem in beeld gebracht, inclusief mogelijkheden voor vertraagde afvoer en waterberging, ruimte in het straatprofiel, grondwateroverlast en -onderlast, de wateropgave en omgevingsrisico’s. Hierbij hebben we het klimaatadaptatie-, riool- en drainageontwerp gemaakt. Daarbij hebben we gezorgd voor een doorlopende afstemming binnen de gemeente en met derden, zodat slimme keuzes konden worden gemaakt voor het adaptief gebruik van de ondergrondse openbare ruimte.

"Het project vindt plaats midden in de stad. Een grote uitdaging dus om maatregelen te realiseren én alle functies passend te krijgen zonder problemen voor de omgeving."

Maatwerk voor krappe straten

In dit project zijn veel opgaven gecombineerd en is het ontwerp passend gemaakt in de soms krappe straten. Dit levert maatwerk tussen optimaal ontwerp, de benodigde investering en doelmatigheid. Door het integrale ontwerp en de toetsing bij de realisatie worden omgevingsrisico’s zoals grondwateroverlast, verzakken van panden en bodemdaling beheerst en voorkomen. We zorgen dat uitvoering van de klimaatmaatregelen en rioolvervanging in nauwe samenwerking tussen beheer, realisatie en de engineering partij tot stand komt. Zodat de relevante kennis wordt toegepast in de volledige uitvoering van het project.

Waar staan we nu?

De eerste fase van het project is in 2019 succesvol gerealiseerd. De volgende twee fasen zijn in ontwikkeling, hiervoor is het geoptimaliseerde functionele ontwerp beschikbaar. Het project loopt naar verwachting tot 2023.

Meer weten over dit project? Vraag het Maarten!
drs. ing. Maarten Kuiper
Directeur Business Line Water
mkuiper@avecodebondt.nl

Dit project valt onder ons programma