icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Kruisbestuivers

Kruisbestuivers is een samenwerking tussen VolkerWessels, Provincie Zuid-Holland en Naturalis, met als doel biodiversiteit het nieuwe normaal te maken binnen de bouw. Primum heeft namens VolkerWessels zitting genomen in deze coalitie.

Samenwerkingsverband
VolkerWessels, Provincie Zuid-Holland en Naturalis
Status
Afgerond 2020
klimaatadaptief-natuurinclusief

Onze werkzaamheden

De coalitie heeft binnen Project IDOLS* van OC&W met partijen uit de creatieve en culturele sector gewerkt aan een Snelstartgids Bouwen voor Biodiversiteit, en deze aanpak toegepast in een Rotterdamse pilot. Vanaf 2021 wordt verder gewerkt met het meetbaar maken van biodiversiteit in nieuwe pilots. We ontwikkelen hiervoor een BioTwin: een ‘digital twin’ die effecten van een ontwerp op biodiversiteit modelleert en zichtbaar maakt. Bijzonder aan deze samenwerking is de driehoek opdrachtnemer, opdrachtgever en kennisinstituut. Zo brengen we de wetenschap naar de praktijk en vice versa.

Resultaat

Een Kruisbestuivers-traject is niet alleen een investering in de natuur, maar ook in de samenwerking op het bouwproject, evenals een aanstekelijke en inspirerende ervaring voor deelnemers. Door de eenduidige aanpak is het een schaalbaar concept dat met diverse partijen kan worden opgezet. Wat levert deze aanpak op?

  • Sterke stakeholderbetrokkenheid als vruchtbare bodem voor samenwerking
  • Komen tot betere ideeën
  • Conceptuele ontwerpen als input voor het VO
  • Aansluiting op een meetsysteem dat in ontwikkeling is
  • Een hoge waardering door de deelnemers
Meer weten over dit project? Vraag het Leonard!
Leonard Vischer
Duurzaamheid
Adviseur Duurzaamheid
lvischer@avecodebondt.nl