icon-arrow-right
HomeProjecten Landgoederenzone Baakse Beek

Landgoederenzone Baakse Beek

In de Landgoederenzone Baakse Beek werkt het Waterschap Rijn en IJssel samen met provincie, gemeente en grondeigenaren aan een robuust watersysteem met toekomstbestendig landgebruik.
Actuele problemen hiervan zijn de toenemende verdroging en vermindering van biodiversiteit en afnemende landbouwopbrengsten.

 

Gestelde doelen

Doelen hiervoor zijn herstel en ontwikkeling van natuurwaarden in de beek en op het land, versterking van cultuurhistorische en belevingswaarden en een rendabele, duurzame landbouw. De in het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland samenwerkende overheden willen de agrarische bedrijven in de landgoederenzone ondersteunen bij deze transitie. 

Adviseur transitie agrarische bedrijven

In de rol van Adviseur transitie agrarische bedrijven ondersteunt Aveco de Bondt agrariërs in de transitie naar een agrarisch kringloopbedrijf met behoud en versterking van ecologie, landschap en waterkwaliteit. Ook zijn wij de verbinder van partijen met de agrarische sector.

Contactpersoon

Eric Kleissen Projectmanager Neem contact op

Feiten & cijfers

 • Opdrachtgever
  Waterschap Rijn & IJssel, provincie Gelderland en de gemeente Bronkhorst
 • Status
  Lopend
 • Diensten
  Project- en procesmanagement landelijk gebied
 • Projectcategorieën
  Ruimtelijke ontwikkeling
 • Projectcategorieën
  Ruimtelijke ontwikkeling
+