icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Landgoederenzone Baakse Beek

In de Landgoederenzone Baakse Beek werkt het Waterschap Rijn en IJssel samen met provincie, gemeente en grondeigenaren aan een robuust watersysteem met toekomstbestendig landgebruik. Actuele problemen hiervan zijn de toenemende verdroging en vermindering van biodiversiteit en afnemende landbouwopbrengsten.  

Opdrachtgever
Waterschap Rijn & IJssel, provincie Gelderland en de gemeente Bronkhorst
Status
Lopend
Diensten
Project- en procesmanagement landelijk gebied
Projectcategorieën
Ruimtelijke ontwikkeling

Gestelde doelen

Doelen hiervoor zijn herstel en ontwikkeling van natuurwaarden in de beek en op het land, versterking van cultuurhistorische en belevingswaarden en een rendabele, duurzame landbouw. De in het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland samenwerkende overheden willen de agrarische bedrijven in de landgoederenzone ondersteunen bij deze transitie. 

Adviseur transitie agrarische bedrijven

In de rol van Adviseur transitie agrarische bedrijven ondersteunt Aveco de Bondt agrariërs in de transitie naar een agrarisch kringloopbedrijf met behoud en versterking van ecologie, landschap en waterkwaliteit. Ook zijn wij de verbinder van partijen met de agrarische sector.

Contactpersoon
Eric Kleissen
Projectmanager
ekleissen@avecodebondt.nl

Dit project valt onder ons programma