icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Locatieontwikkeling landgoed Voorlei Leidschendam-Voorburg

De voormalige zorginstelling van Rivierduinen in Leidschendam-Voorburg wordt herontwikkeld tot woningbouw. Op het 31 ha grote terrein wordt door MeyerBergman in samenwerking met KWP 325 woningen ontwikkeld in een landgoedachtige setting. Door AdB is het bestemmingsplan opgesteld inclusief alle bijbehorende milieuonderzoeken. Het Bp is begin maart vastgesteld door de Raad. De komende jaren wordt het plan deel voor deel ontwikkeld. AdB doet de cultuur- en civieltechnische voorbereiding, engineering en contractvorming e.e.a. op basis van een plan van West8. AdB is ook betrokken bij de ecologische en archeologische voorbereiding en begeleiding van sloop en bomenkap en betrokken bij de aanplant van een nieuwe groenstructuur.

Opdrachtgever
MeyerBergman i.s.m. KondorWessels Projecten
Status
Lopend (tot 2026)
Locatie
Leidschendam-Voorburg

Onze werkzaamheden

We hebben veel ervaring met de herontwikkeling van voormalige zorgterreinen. Zorgterreinen worden gekenmerkt door verouderd, soms historisch, zorgvastgoed. Veelal gelegen in een groene omgeving. Typisch voor voormalige zorgterreinen is de vaak verouderde ondergrondse infrastructuur. Deze ondergrondse infrastructuur is vaak al tientallen jaren in beheer bij de zorginstellling en vaak laat de registratie van kabels en leidingen te wensen over. Kortom een uitdaging om een voormalig zorgterrein geschikt te maken voor een woonbestemming. Aveco de Bondt heeft alle planologisch onderzoeken verzorgd den gecoördineerd en heeft het nieuwe bestemmingsplan opgesteld om de zorgbestemming aan te passen zodst de bouw van 325 woningen mogelijk wordt.

Gevarieerde ondergrond en ecologische begeleiding

De omvang van het project bedraagt 31 hectare en is gelegen op een voormalige starndwallenlandschap. De ondergrond is daardoor zeer gevarieerd. Het gebied is tevens waterhuishoudkundig deels in een polder en deels in de boezem gelegen. Bij de herinrichting van zorgterrein naar landgoed dient hiermee rekening te worden gehouden. Vanwege de vele bomen in het plangebied en enkele grote voormalige zorggebouwen is de ecologische begeleiding van de geplande werkzaamheden een belangrijk onderdeel. Nog meer dan ecologie is archeologie een discipline waar we rekening mee moeten houden. Het gebied wordt gekenmerkt door een middelhoge en plaatselijk hoge archeologisch verwachting. Dit betekent dat er een op tijd gestart moet worden met archeologische onderzoeken en afstemming met de geplande bodemingrepen.

Resultaat

Het bestemmingsplan wordt naar verwachting in 2021 vastgesteld, Vanaf dat moment wordt het inrichtingsplan verder uitgewerkt tot een technisch plan en aanbesteed. In de tussentijd worden onderzoeken uitgevoerd voor o.a. ecologie en archeologie en afgestemd met gemeente en omgevingsdienst. De woningbouw staat gepland voor het 3e kwartaal va 2022 en loopt tot eind 2026.

Meer weten over dit project? Vraag het Patrick!
Patrick Dassen
Senior projectmanager
pdassen@avecodebondt.nl