icon-arrow-right
HomeProjecten Locatiestudie lawaaisport-terrein

Locatiestudie lawaaisport-terrein

Twente

Een lawaaisport-terrein zal geluidhinder op de omgeving veroorzaken. De grote hindercontouren van dergelijke terreinen maakt het niet eenvoudig een geschikte locatie te vinden, waarbij geen geluidhinder op de omgeving optreedt.

Rol Aveco de Bondt

Voor het zoeken naar een geschikte locatie voor een lawaaisport-terrein is een GIS (Geografisch Informatie Systeem) ingezet. Binnen het GIS is met behulp van diverse gegevens en geluidcontouren een analyse uitgevoerd, waarmee geschikte locaties inzichtelijk worden.

Het zoekgebied voor deze locatie-studie betrof Twente. De uiteindelijke kaart die uit de GIS-analyse is ontstaan geeft via zwart/grijs/wit de geschiktheid voor vestiging van een lawaaisport-terrein aan.

Contactpersoon

Albert van de Maat Adviseur GIS Neem contact op

Feiten & cijfers

  • Status project
    Afgerond
  • Projectcategorieën
    Gebouwen
+