icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Mandelatoren Arnhem

In opdracht van VanWonen is Aveco de Bondt vanaf april 2021 betrokken bij de ontwikkeling van het project Mandeltoren te Arnhem. Het betreft een advisering van voorlopig ontwerp t/m uitvoering waar de rollen van ontwerpend, coördinerend en deelconstructeur worden vervuld.

Opdrachtgever
VanWonen Grondexploitatie
Markt
Gebouwen
Status
Ontwerpfase gereed
Diensten
Constructies, Waterveiligheid

Het project is de ontwikkeling van 95 appartementen, een fietsenkelder en een parkeervoorziening voor auto's in de voet van een dijk. De appartementen aan de noord- en westzijde kijken uit op Meinerswijk en De Praets, gelegen op de zuidelijke oever van de Nederrijn bij Arnhem.

Binnen het bouwteam is gewerkt aan optimalisaties in het Schetsontwerp van de Architect met in acht genomen het voor het uitvoerend bouwbedrijf (Bouwbedrijf van Grunsven) meest passende bouwsysteem. Het ontwerp is uiteindelijk dusdanig opgezet dat er in de uitvoeringsfase nog voor een prefab betonconstructie of een in het werk gestorte constructie gekozen kan worden. Zonder dat daar op detailniveau aanpassingen nodig zijn. Maart 2022 is het Definitief Ontwerp afgerond. Vanaf mei t/m november 2022 wordt het project uitvoeringsgereed gemaakt . Beoogde start eind 2022.

Gezien het feit dat in de voet van een dijklichaam gebouwd wordt werd er t.b.v. een vervangende waterkering gedacht aan een damwand. Samen met het team Waterveiligheid & Geotechniek van Aveco de Bondt hebben berekeningen en overleg met het waterschap ertoe geleid dat er geen damwand benodigd is wat een bezuiniging is geweest.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT? VRAAG HET GERARD!
Gerard Steenhuis
Senior Projectmanager
gsteenhuis@avecodebondt.nl

Dit project valt onder ons programma