icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Nazorg coupépolder Alphen aan den Rijn

Voor de gemeente Alphen aan den Rijn controleren en beheren wij de maatregelen om verspreiding en uitstoot van de verontreiniging uit de voormalige stortplaats te voorkomen. Daarnaast adviseren we over structurele aanpassingen in het beheer.

Opdrachtgever
Gemeente Alphen aan den Rijn

Sanering bodemverontreiniging

In 1985 kwam de stortlocatie Coupépolder in Alphen aan den Rijn negatief in het nieuws. Tot die datum was de polder een huisvuilstort, maar er bleek ook illegaal enorme hoeveelheden chemisch afval te zijn gestort. Hierdoor is een omvangrijke bodemverontreiniging ontstaan. Om te voorkomen dat de verontreiniging zich verder zou verspreiden is de vuilstort rond 1990 gesaneerd. Niet door het afval af te graven en op te ruimen maar door het te isoleren. Daarna is een golfterrein op de voormalige stort aangelegd.

coupepolder-o.jpg

Isoleren verontreiniging

Onderdeel van de isolatie is een omvangrijk controle- en onderhoudprogramma. Wij voeren dit uit en meten de waterkwaliteit, de grondwaterkwaliteit en de luchtkwaliteit in en rond de Coupépolder. De pompen en leidingen worden in goede conditie gehouden.

Aanpak na 25 jaar ter discussie

Na 25 jaar intensief en kostbaar beheer staat de aanpak ter discussie.  We hebben daarom de risico’s van de vuilstort gedetailleerd in beeld gebracht en op basis daarvan een proefprogramma opgesteld dat kan leiden tot een veel eenvoudiger beheer met een veel hoger milieurendement. Goedkoper en beter.Het Nederlandse beleid rond bodemverontreiniging is in deze periode geëvolueerd naar een risicogestuurde aanpak.

Onze aanpak

Deze betreft een aantal fasen die cyclisch worden doorlopen:

  1. Conceptueel model van de bodemverontreiniging;
  2. Onderzoek naar de onzekerheden. In het geval van de Coupepolder heeft dit geleid tot een tijdelijk veel intensiever meetprogramma;
  3. Proefnemingen met een veranderd beheer model

In het najaar van 2016 bevindt het project zich aan het eind van een fase waarin een onderzoek naar de natuurlijke afname van de bodemverontreiniging wordt uitgevoerd en een niet-stationaire grondwaterverspreidingsmodel wordt opgesteld. Tegelijkertijd wordt een proef opgestart om de hoeveelheid grondwater die wordt onttrokken te verlagen.

Lagere beheerinspanning

Uiteindelijk zal dit proces leiden tot een veel betere risico-inschatting van de aanwezige bodemverontreiniging en een daarop gebaseerde beheerinspanning. Het is de verwachting dat deze inspanning aanzienlijk lager kan zijn dan de huidige inspanning.

Meer weten over dit project? Vraag het Maarten!
drs. ing. Maarten Kuiper
Directeur Business Line Water
mkuiper@avecodebondt.nl

Dit project valt onder ons programma