icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Omgevingsplan Tolhek Pijnacker-Nootdorp

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is jaren geleden al begonnen met voorbereidingen op de omgevingswet. De wijk Tolhek is door de gemeente aangewezen als oefengebied voor een eerste omgevingsplan. Deze wijk kenmerkt zich door vier woonbuurten met een eigen bouwstijl en een centraal park met diverse sociale voorzieningen. Wij zijn gevraagd een consoliderend plan te maken, waarbij het bestemmingsplan voor de wijk Tolhek wordt omgezet naar een omgevingsplan. Het plan heeft nog geen wettelijke status onder de huidige Wro en is daarom, sinds juni 2021, als Beheersverordening gepubliceerd.

OPDRACHTGEVER
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
FASE
Omgevingsplan, lopend project
LOCATIE
Wijk Tolhek te Pijnacker
PRODUCTEN
Omgevingsplan
Tolhek - verbeelding.jpg
Verbeelding omgevingsplan

Aanleiding omgevingsplan

Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet verplicht gemeenten om regelgeving voor de fysieke leefomgeving te bundelen in één omgevingsplan voor het gehele gemeentelijke grondgebied. Dit betekent dat regels over bijvoorbeeld bouwen, welstand, erfgoed, milieu, mobiliteit, duurzaamheid en grote delen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geïntegreerd moeten worden met bestaande bestemmingsplannen.

Omdat de transitie naar het omgevingsplan een omvangrijke operatie is, is de gemeente Pijnacker-Nootdorp daar nu al mee gestart. Het omgevingsplan voor de wijk Tolhek is dan ook het eerste plan waarin een deel van de regels over de fysieke leefomgeving samengevoegd zijn. Omdat het de eerste versie is van een (in de komende jaren verder uit te bouwen) product, heeft deze versie de naam '1.0'. Een belangrijke doelstelling van het proces om te komen tot een eerste omgevingsplan is dat er volop kan worden geoefend met het nieuwe instrument. Omdat het proces ook is bedoeld om ervaring op te doen met de systematiek is ervoor gekozen om in dit proces nog niet al te veel gecompliceerde of vérstrekkende keuzes te maken. Het oefenen met integraal werken en met de nieuwe wet staat centraal.

Het omgevingsplan Tolhek ‘versie 1.0’ is terug te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voorbeeldstructuur Omgevingsplan

Door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is een voorbeeldstructuur voor een omgevingsplan opgesteld. Dit ‘casco’ en de bijbehorende staalkaarten (met name de Staalkaart bestaande woonwijk) bieden een belangrijke houvast voor het omgevingsplan voor Tolhek. Deze documenten zijn daarom als richtsnoer en inspiratie gebruikt voor dit omgevingsplan. Dit zorgt voor een herkenbare structuur voor degenen die met dit omgevingsplan aan de slag moeten.

Tolhek - deelgebieden.png
Deelgebieden

Gebiedsgericht sturen op de fysieke leefomgeving

Het grondgebied van de gemeente Pijnacker-Nootdorp zal bij toekomstige wijzigingen van het omgevingsplan onderverdeeld worden in een aantal gebieden. De wijk Tolhek is (in de Omgevingsvisie) aangemerkt als één van de ‘Rustige woonwijken’. Andere gebieden binnen de gemeente zijn onder andere ‘Dorpse gemengde woonwijken’, ‘Functionele bedrijventerreinen’ en ‘Levendige ontmoetingscentra’. Voor verschillende gebieden kunnen verschillende regels gelden. Hierdoor kunnen bepaalde regels dus ‘aangezet’ of ‘uitgezet’ worden voor verschillende gebieden.

van bestemmingsplan naar omgevngsplan.png

Bekijk de diensten die vallen onder dit project

Meer weten over dit project? Vraag het Marcel of Lukas!
Marcel Volbeda
Adviseur Ruimtelijke ordening
mvolbeda@avecodebondt.nl