icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Onderhoud gebouwen en terreinen Rijkswaterstaat

Voor een honderdtal locaties van Rijkswaterstaat in midden en zuid Nederland voert Unica Building Services het onderhoud uit aan de gebouwen en terreinen. Het betreft natte en droge steunpunten, districtskantoren, verkeerscentrales, vuurtorens en dienstwoningen. Unica verricht de werkzaamheden samen met KWS Infra, Gebr. Van Kessel Onderhoud en VB+ Vastgoedmanagement. Aveco de Bondt adviseert in het project vanuit verschillende disciplines. Naast werkzaamheden voor het regulier onderhoud betreft dit vooral aanvullende werkzaamheden voor structurele aanpassingen aan de gebouwen en terreinen.

Opdrachtgever
Unica Building
Opdrachtgever
Services KWS Infra / Gebr. Van Kessel Onderhoud
Opdrachtgever
VB+ Vastgoedmanagement
Status
In ontwikkeling

Rol Aveco de Bondt

Unica is als opdrachtnemer verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen voor de uitvoering van de werkzaamheden. Om aan deze eis te voldoen, voert Aveco de Bondt het vergunningenmanagement. Voor alle locaties zijn omgevingsanalyses uitgevoerd met een inventarisatie van aanwezige archeologische waarden, planologisch relevante kabels en leidingen, bijzondere bepalingen in het vigerende bestemmingsplan en beschermingszones vanuit water, milieu en natuur. Per deelopdracht wordt op basis van de omgevingsanalyse een vergunningenscan opgesteld, de benodigde aanvragen afgestemd met het bevoegd gezag en de vergunningen ingediend. Het vergunningenregister wordt bijgehouden in ViSe en gekoppeld aan het documentenbeheer op SharePoint zodat Rijkswaterstaat altijd beschikt over de volledige vergunningendossiers. 

Asbest

De gebouwen van Rijkswaterstaat dateren voor een deel van voor 1994. Dit betekent dat er bij onderhoud en beheer van de gebouwen asbest aanwezig kan zijn. Aveco de Bondt adviseert Unica hoe omgegaan dient te worden met asbest bij de werkzaamheden. Onze  gecertificeerde inspecteurs voeren asbestinventarisaties uit en de adviseurs begeleiden het gehele proces van inventarisatie tot oplevering van de asbestsanering. Waar nodig en noodzakelijk adviseren wij ook over de te nemen asbestbeheersmaatregelen, zodat een gebouw op een verantwoorde wijze betreden en/of onderhoud uitgevoerd kan worden.

Onderzoeken uitvoeren

Daarnaast voert Aveco de Bondt de benodigde onderzoeken uit van ecologie, bodem, bouwfysica, brandveiligheid en constructief ontwerp indien dit voor een specifieke deelopdracht nodig is. Zo hebben we thermografische metingen uitgevoerd bij een districtskantoor om de buitenschil van het gebouw te controleren op energieverliezen als gevolg van ongelijkmatig aangebrachte spouwisolatie, koudebruggen en lekkages. 

Contactpersonen
Ellen Muskes
Omgevingsmanagement
emuskens@avecodebondt.nl
Bianca Knoeff
Senior adviseur Sloop & Asbest advies
bknoeff@avecodebondt.nl