icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Onderzoek actief grondwaterpeilbeheer

Een manier om miljardenschades door grondwateronderlast en -overlast te voorkomen, is actief grondwaterpeilbeheer. In een gezamenlijk onderzoek laten Deltares, Fugro en Aveco de Bondt zien wat de technische mogelijkheden hiervan zijn. En wat het oplevert! Het onderzoeksrapport is in mei 2017 verschenen.

In opdracht van
Ministerie I&M en Deltares

Klimaatverandering versnelt optreden schade

Verzakkende wegen en rioolbuizen, grondwateroverlast, boomsterfte en funderingsschade. Het zijn schadeposten waar we mee te maken hebben in bebouwde gebieden met een slappe bodem. Klimaatverandering versnelt en vergroot het optreden van de schades. We vinden het heel normaal om bij te sturen in de waterpeilen van het oppervlaktewater en de riolering. Dit kan ook in het grondwatersysteem. De schade kan hiermee worden beperkt.

actief-grondwaterpeilbeheer-o4.jpg

Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie

In het onderzoek - dat we hebben uitgevoerd in het kader van het deltaprogramma ruimtelijke adaptatie - laten we zien wat de technische mogelijkheden zijn van actief grondwaterpeilbeheer. Voorbeeldprojecten uit de afgelopen decennia laten zien dat eenvoudige drainage-infiltratieoplossingen al flinke besparingen kunnen opleveren in het riool- en wegbeheer.

Onderzoeksrapport fase 1

Onderzoeksrapport fase 2

Actief grondwaterpeilbeheer draagt bij aan het realiseren van de in de deltabeslissing ruimtelijke adaptatie vastgelegde ambitie dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk kli­maatbestendig en waterrobuust is ingericht.
Maarten Kuiper, Adviseur

Eerste fase onderzoek

Tijdens de eerste fase van het onderzoek zetten we kengetallen op een rij. We maken daarbij gebruik van de ontwerpgegevens, kosten-baten analyse, monitoring- en beheergegevens van een tiental projecten.

Het eindresultaat van deze fase was een presentatie waarin we het concept 'actief grondwaterpeilbeheer' praktisch hebben uitgelegd waarin we inzicht gaven in de kosten en baten. Deze presentatie was de opening om Nederland-breed het gesprek aan te gaan over grootschalige toepassing van actief grondwaterpeilbeheer.

Meer weten over dit project? Vraag het Maarten!
drs. ing. Maarten Kuiper
Directeur Business Line Water
mkuiper@avecodebondt.nl