icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Optimalisatie Afvalwaterzuivering Harnaschpolder

Door Hoogheemraadschap van Delfland en 10 gemeenten is ons gevraagd om het watersysteem in beeld te brengen voor het verwerkingsgebied van twee zuiveringsinstallaties. Daarbij hebben we het rioleringssysteem direct gekoppeld aan het oppervlaktewater doorgerekend, zodat ook de interactie tussen die systemen en knelpunten die dat op kan leveren duidelijk zichtbaar worden.

Opdrachtgever
WS Delfland en 10 gemeenten
Status
Lopend (tot september 2022)
Locatie
Afvalwatersystemen Harnaschpolder en Houtrust, omgeving Delft

Onze werkzaamheden

We maken voor 10 gemeenten inzichtelijk hoe het watersysteem, stedelijk en landelijk, reageert op extreme neerslag. We gebruiken hiervoor de standaard leidraad riolering buien, maar ook klimaatbuien uit de bijsluiter gestandaardiseerde stresstest. We bouwen 1 integraal model voor het rioolstelsel, het oppervlaktewater en het maaiveld.

optimalisatie-afwateringzuivering-harnaschpolder.jpg

Onze aanpak

De hydraulische berekeningen voeren we uit door Infoworks en Tygron aan elkaar te koppelen. Stedelijk gebied modelleren we in infoworks, terwijl oppervlaktewater en het landelijk gebied in Tygron staan. We itereren elke rekenslag tussen Tygron en infoworks. De resultaten presenteren we, net als de gebruikte informatie van de riolering en het watersysteem, in een actuele viewer, waarin tevens de voortgang van de werkzaamheden te zien is.

Primeur: koppeling rekenmodules van Infoworks en Tygron

Door de koppeling van de rekenmodules van Infoworks en Tygron zijn wij in staat om het effect van oppervlaktewaterpeilen op de rioolafvoering integraal mee te nemen in onze berekening. Vanwege de omvang van het projectgebied is dit niet mogelijk met alleen Infoworks. Deze koppeling op deze schaal is een primeur in Nederland.

Resultaat

Rapportages, modellen, rekenresultaten, wateroverlastkaarten voor het gehele gebied.

Meer weten over dit project? Vraag het Thijs!
Thijs Visser
Senior Adviseur Watersysteem
tvisser@avecodebondt.nl

Dit project valt onder ons programma