HomeProjecten Randstad 380kV – Noordring

Randstad 380kV – Noordring

Haarlemmermeer - Vijfhuizen

In opdracht van Tennet TSO B.V. ontwerpt en realiseert de Combinatie VolkerInfra Randstad 380 (VIR) het project Civiele Werkzaamheden Randstad 380kV Noordring, perceel 1, Vijfhuizen – Zuidelijke Ringvaart.

De scope van het Werk van VIR omvat het verrichten van (detail)ontwerp en engineering ten behoeve van vergunning en uiteindelijk uitvoering van:

  • de boringen en open ontgraving tbv van de kabelverbinding 150 kV en 380 kV;
  • de 52 mastfundaties tbv Wintrackmasten
  • 4 opstijgpunten;
  • de tijdelijke werkwegen;
  • de definitieve toegangswegen naar de opstijgpunten;
  • amoveren van bestaande 150 kV lijn Haarlemmermeer - Vijfhuizen.

Rol Aveco de Bondt

Aveco de Bondt is verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement en vergunningen coördinatie, plannings- en risicomanagement, ontwerp, systems engineering en ecologie. Wintrack is een nieuw concept voor hoogspanningslijnen. Het innovatieve ontwerp van deze hoogspanningslijn zorgt voor een forse reductie van de magneetvelden die afkomstig zijn van de hoogspanningslijnen. Met het Wintrack-concept wordt de magneetveldzone teruggebracht tot minder dan 100 meter.

Contactpersoon

Alex Meertens Omgevingsmanager Neem contact op

Feiten & cijfers

Meer weten over dit project?

Bezoek de projectwebsite »
+