icon-arrow-right
HomeProjecten Reconstructie Arnhemseweg en Hengelder Gemeente Zevenaar

Reconstructie Arnhemseweg en Hengelder Gemeente Zevenaar

Hengelder

De verkeersstromen in en rond Zevenaar veranderen de komende jaren als gevolg van het doortrekken van de snelweg A15 en de verbreding van de A12 en A15.  Door deze veranderingen is extra capaciteit op het onderliggende wegennet in de aanliggende gemeenten noodzakelijk. De ontsluitingswegen Arnhemseweg en de weg Hengelder zijn daarom aangepast om aan de, in de toekomst te verwachten, verkeers-toestroom te voldoen. De aanpassingen aan de Arnhemseweg en de weg Hengelder vinden plaats voordat de werkzaamheden van de A15/A12 (het project ViA15 van Rijkwaterstaat) zijn afgerond.

Arnhemseweg

Om het verkeer in de toekomst goed te blijven stroomlijnen, was een verbreding van de Arnhemseweg noodzakelijk. Hiermee is een geschikte oplossing ontstaan en blijft Zevenaar goed bereikbaar. Omdat de Arnhemseweg in de bebouwde kom lag, werd veel aandacht besteed aan een goede inpassing van de weg in de omgeving. Om dit te realiseren waren de volgende aanpassingen nodig: de huidige Arnhemseweg is verbreed van 2 rijstroken naar 2x2 rijstroken.

 • de bestaande rotonde bij Roodwilligen/Schellenkrans is vervangen door een kruising met verkeersregelinstallatie (VRI) en opstelstroken.
 • de kruispunt met de Ringbaan Noord is vergroot en voorzien van een nieuwe VRI.
 • geluidsreducerende voorzieningen, waaronder muren en stiller asfalt aangebracht.
 • een laanstructuur is gerealiseerd met aan de zuidzijde een vrijliggend fietspad.
 • een bestaande waterschapsduiker is vervangen.

 

 

Hengelder

De weg Hengelder is een belangrijke ontsluitingsweg in Zevenaar. Om ook in de toekomst de hoeveelheid verkeer goed te kunnen verwerken was het noodzakelijk om ook de inrichting van deze weg aan te passen. De toekomstige inrichting zorgt ervoor dat Zevenaar na de komst van de nieuwe aansluiting op de A12 goed bereikbaar blijft en dat het verkeer op de hoofdrijbaan vlot doorstroomt. De nieuwe situatie ziet er als volgt uit:

 • de rotonde Hengelder – Ringbaan Oost is een kruispunt.
 • er is een nieuwe rotonde op het kruispunt met de Einsteinstraat ter hoogte van het sportpark gerealiseerd.
 • de weg Hengelder heeft twee parallelwegen.
 • de doorgaande weg is voorzien van rijbaanscheiding
 • er zijn twee VRI-kruispunten gerealiseerd.
 • het fietsverkeer is afgewikkeld over de parallelstructuur
 • nieuwe vrijliggende fietspaden.

Rol Aveco de Bondt

Arnhemseweg/Hengelder zijn reconstructies met veel disciplines. Aveco de Bondt heeft in opdracht van de Gemeente Zevenaar de volgende werkzaamheden verricht:

 • de VO- infra ontwerpen van de Arnhemseweg en Hengelder te Zevenaar getoetst en aangepast naar DO
 • de bijbehorende onderwerpen zoals riolering, verlichting, watergangen en groene buitenruimte getoetst, aangepast en (gedeeltelijk) ontworpen.
 • ten behoeve van twee grote kruispunten (met de Roodwilligen en de Cityring) zijn de VRI installaties ontworpen.
 • voor de reconstructie/herindeling van de parkeervoorzieningen van het gemeentelijk sportpark zijn infrastructuur en verlichting ontworpen.
 • in de ontwerpfase heeft Aveco de Bondt ook detailtekeningen en doorsnedes uitgewerkt van de geluidswal, een gemetselde geluidswerende constructie, beekreconstructies (incl. damwandberekeningen)
 • in het gebied zettingsberekeningen gemaakt.

De maatregelen zijn uitgewerkt in een integraal ontwerp, diverse RAW-bestekken vervaardigd, kostenramingen opgesteld en is de opdrachtgever begeleid bij de aanbestedingen.

De civieltechnische voorbereiding bestonden o.a. uit:

 • algehele projectleiding, begeleiding div. onderzoeken (Niet Gesprongen Explosieven, K&L, Asfalt)
 • afstemming met stakeholders (o.a. gemeente, provincie, waterschap)
 • opstellen verlichtingsplan
 • opstellen groenplan
 • opstellen constructie- en zettingsberekeningen
 • review EMVI criteria bereikbaarheid/fasering
 • uitvragen van diverse onderzoeken (asfalt, grond en funderingsonderzoek, NGE)
 • uitwerken van bestekstekeningen en het opstellen van div. RAW-bestekken
 • opstellen ramingen en begrotingen
 • Opstellen aanbestedingsleidraad, EMVI en NVI t.b.v. de Europese aanbesteding
 • aanbestedingsbegeleiding en Directieondersteuning

"“Het was een gezamenlijke uitdaging, waarbij we in een relatief korte periode een kwalitatief goed plan gingen voorbereiden. We hebben hard met elkaar gewerkt! Alles stond in het teken van het projectresultaat!” Ilone Willemsen, procesmanager infrastructuur bij Gemeente Zevenaar"

Contactpersoon

Sr. Projectmanager Lex Weerkamp Neem contact op

Feiten & cijfers

 • Opdrachtgever
  Gemeente Zevenaar
 • Bouwsom
  € 11.000.000,-
 • Start ingenieursdiensten
  maart 2018
 • Afronding ingenieursdiensten
  april 2019
 • Diensten
  Afwatering lijninfra, Ontwerp Grond en Wegen, contracteren en aanbesteden, Geohydrologie, Oppervlaktewater en verlichtingsberekeningen
 • Projectcategorieën
  Infrastructuur & mobiliteit
  Ruimtelijke ontwikkeling

Meer weten over dit project?

Contact Lex Weerkamp »
+