icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Reconstructie Weseperweg

De Weseperweg is een gebiedsontsluitingsweg aan de westzijde van Heeten binnen de gemeente Raalte. Intensief gebruik door groot en zwaar landbouwverkeer, wortelopdruk en een inrichting die niet meer voldeed aan de bestemming maakten een reconstructie noodzakelijk. Onderdeel van de reconstructie betrof het afkoppelen van het hemelwater van het gemengde rioleringsstelsel. Aveco de Bondt is door de gemeente Raalte gevraagd dit project van ontwerp tot en met oplevering te begeleiden.

Opdrachtgever
Gemeente Raalte
Status
Afgerond

Communicatie en fasering

Rondom de Weseperweg is een zorgcentrum voor ouderen, een kinderopvang en een basisschool gevestigd. Drie voorzieningen die gedurende het gehele project bereikbaar dienden te blijven. Tijdens de uitvoering is gekozen voor zorgvuldige fasering en nauwe afstemming met alle belanghebbenden en aanwonenden.

Voorafgaand de start van de uitvoering is in overleg met alle belanghebbenden een set met uitgangspunten en voorwaarden samengesteld.

Het asfalt van de Weseperweg was erg beschadigd als gevolg van wortelopdruk door bomen die zeer dicht op de weg stonden. Een groot deel van deze oude Eikenbomen moesten daarom wijken. Echter bleek uit het uitgevoerde flora en faunaonderzoek dat de bomen onderdeel waren van een vleermuisroute.

Afkoppelen hemelwater

De herinrichting maakte het mogelijk  om de weg toekomstbestendig in te richten. Onder andere het maken en de aanwezige woningen en verharding af te koppelen van het gemengde rioleringsstelsel. Aveco de Bondt heeft hiervoor  het zand civieltechnische onderzocht door middel van een K-Sat methode en een bepaling van de zeefkromme. De zandgrond bleek zeer geschikt voor infiltratie. Het rioolplan is door Aveco de Bondt integraal uitgewerkt in het ontwerp.

Rol Aveco de Bondt

Aveco de Bondt is gevraagd om een schetsontwerp uit te werken tot integraal ontwerp, inclusief het vervaardigen van een RAW-bestek, begeleiding van het aanbestedingstraject en het uitvoeren van  directie & toezicht.

De civieltechnische voorbereidingen bestonden o.a. uit:

  • Algehele projectleiding
  • Begeleiding van diverse onderzoeken (kabels en leidingen, wegenbouwkundig, flora en fauna, bodemonderzoek en civieltechnisch onderzoek van het aanwezige zand)
  • Afstemming met stakeholders (o.a. woonzorgcentrum, ouderendagopvang, school, nuts etc.)
  • Omgevingsmanagement
  • Uitvoering van een verharding- en funderingsonderzoek
  • Uitvoering van een flora en fauna onderzoek
  • Afkoppelmogelijkheden opstellen en bespreken met bewoners
  • Uitwerken van bestekstekeningen en het opstellen van een RAW-bestek en directieraming
  • Begeleiding aanbestedingstraject d.m.v. EMVI
  • Directie en toezicht volgens de UAV.
Contactpersoon
Joël Voerman
Senior projectmanager
jvoerman@avecodebondt.nl