icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Rehabilitatie N750 Vriezenveen - Vroomshoop

De N750: een provinciale weg tussen Vriezenveen en Vroomshoop. Een gedeelte van deze provinciale weg, tussen kilometer 1.300 en 5.100, was toe aan rehabilitatie. Dit stuk loopt grotendeels langs het kanaal Almelo de Haandrik en door de bebouwde kom van Daarlerveen. De weg is na de werkzaamheden weer geopend in april 2018.   Als onderdeel van het Bouwteam heeft Aveco de Bondt voor dit project diverse uitvoeringsontwerpen gemaakt en het project ondersteund met o.a. het opstellen van RAW-bestek incl. bestektekeningen en presentatietekeningen voor een bewonersavond.

Opdrachtgever
Provincie Overijssel
Status ingenieursdiensten
Gereed, november 2018
Diensten
Afwatering lijninfra, Ontwerp Grond en Wegen, contracteren en aanbesteden, Oppervlaktewater en verlichtingsberekeningen

Doelstellingen van het project

Met de reconstructie verwacht de provincie Overijssel een verbetering van de levensduur van de verhardingsconstructie, een verbetering van de verkeersveiligheid en lagere onderhoudskosten.

Het project bestond uit de volgende maatregelen: 

 • Veilig en duurzaam inrichten van de gehele weg;
 • Het verbeteren het fietspad en het voetpad binnen de bebouwde kom;
 • Het plegen van groot onderhoud aan het wegvak;
 • Het verbeteren verkeersveiligheid nabij brug Daarlerveen;
 • Het vervangen van een stuk gemeentelijke riolering:
 • Het uitvoeren van bodemsaneringswerkzaamheden t.p.v. Daarlerveen.

Bouwteam

De Provincie Overijssel werkte in dit project met een Bouwteam. Een pilot, waarmee zij ondernemers contracteren, enerzijds voor de deelname in het Bouwteam en anderzijds voor de uitvoering van het in het Bouwteam tot stand gekomen ontwerp. De ondernemer dient daarmee invulling te geven aan de voorbereiding én uitvoering van de werkzaamheden. Hiermee stelt de Provincie Overijssel ondernemers in staat tot het doorvoeren van proces- en productinnovaties. Dit met als doel om kwalitatief goed en zo volledig mogelijk werk op te leveren.

Rol Aveco de Bondt

Aveco de Bondt heeft als ontwerpende partij samen met KWS Zwolle en de Provincie Overijssel (bijgestaan door RoyalHaskoningDHV) plaats genomen in het Bouwteam. Wij waren onder andere verantwoordelijk voor:

 • Uitwerking SO -> VO -> DO -> UO;
 • Ontwerpen diverse Uitvoeringsontwerpen t.b.v. voor op te stellen plannen waaronder o.a. het frees- en sloopplan en rioolplan;
 • Ontwerp van meerdere verkeerskundige varianten van de T-splitsing Brugstraat nabij de ophaalbrug in Daarlerveen i.v.m. de verkeersveiligheid van o.a. schoolgaande jeugd, fietsers, bewoners en lokaal verkeer;
 • Begeleiden en ontwerpen van de damwanden plus voorzieningen in het kanaal;
 • Diverse afstemming/ontwerpsessies in Bouwteamverband met verschillende disciplines en stakeholders;
 • Opstellen presentatietekeningen bewonersavond;
 • Opstellen RAW-bestek incl. bestekstekeningen ten einde de aannemingsovereenkomst te kunnen vaststellen.
Contactpersoon
Jan Nijkamp
Senior Adviseur Infra
jnijkamp@avecodebondt.nl