HomeProjecten Roerdelta Roermond

Roerdelta Roermond

Roermond

Tussen de historische binnenstad van Roermond en de rivieren Roer en Maas, ligt de Roerdelta. Door de gunstige ligging en de ruimtelijke potentie is dit gebied aangewezen als uitbreidingslocatie voor Roermond, als stad met hoogwaardige woon-, werk- en recreatiemogelijkheden. De kern van Roerdelta is het historisch waardevolle gebouw van de voormalige Electro Chemische Industrie, ofwel het ECI-complex, dat  is omgetoverd tot cultuurfabriek, genaamd ECI Cultuurfabriek.

Rol Aveco de Bondt

Aveco de Bondt heeft advies- en  ondersteuning geleverd voor alle grondzaken die nodig zijn voor het bouw- en woonrijp maken. Bijvoorbeeld:

  • Sturing en beheer grondstromen;
  • Begeleiding grondverzet en depotbeheer
  • Begeleiding diverse bodemsaneringen;
  • Ondersteuning bij ruimtelijke vergunningen;
  • Verrichten van (bodem)onderzoeken.

Het databeheer binnen dit project is gedaan met GIS. Daarnaast heeft onze afdeling Bouw het constructiewerk uitgevoerd voor de verschillende patio- en vrijstaande woningen, appartementencomplexen, bruggen en keerwanden.

Contactpersoon

Marc Visschers Adviseur Neem contact op

Feiten & cijfers

Meer weten over dit project?

Bezoek de projectwebsite »

Gerelateerde informatie

+