icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Roerdelta Roermond

Tussen de historische binnenstad van Roermond en de rivieren Roer en Maas, wordt het nieuwbouwproject Roerdelta ontwikkeld. Voorheen was het een terrein vol industriële bedrijvigheid, nu wordt het een levendige wijk op vernieuwde grond. Roerdelta geeft Roermond een gezicht aan het water met een uitgestrekt stadspark langs de Roer. De kern van Roerdelta is het historisch waardevolle gebouw van de voormalige Electro Chemische Industrie, ofwel het ECI-complex, dat is omgetoverd tot cultuurfabriek, genaamd ECI Cultuurfabriek.   Aveco de Bondt werkt met verschillende adviesdiensten mee aan de ontwikkeling van Roerdelta: bodem, constructief ontwerp, inrichtingsplan Parc Akcros en vergunningencoördinatie.

Opdrachtgevers
De Roerdelta Projectontwikkelingsmaatschappij, Jongen Bouwpartners en WSP InfraOntwikkeling
Satus
In ontwikkeling

Strategische aanpak bodemverontreiniging

Een strategische aanpak van de aanwezige bodemverontreinigingen is cruciaal voor een financieel haalbare herontwikkeling van het gebied. In plaats van afvoeren van de grond, wordt deze herschikt binnen het Parc Akcros. Op de verontreinigde grond wordt een leeflaag aangebracht voor de inrichting van het park. Een unieke ontwikkeling waarbij Aveco de Bondt adviesdiensten en ondersteuning levert voor de grondzaken:

  • Sturing en beheer grondstromen;
  • Begeleiding grondverzet en depotbeheer;
  • Begeleiding diverse bodemsaneringen;
  • Ondersteuning bij ruimtelijke vergunningen;
  • Verrichten van (bodem)onderzoeken;
  • Onderzoeken naar asbest in de bodem.

Het databeheer binnen dit project is gedaan met GIS.

Constructiewerk

Onze afdeling Bouw heeft het constructiewerk uitgevoerd voor de verschillende patio-, vrijstaande woningen en appartementencomplexen zoals de gebouwen Akcros I, II en III, Loesbleik (Bastion), Bisschop Lindanussingel en Gebouw 1869.

De twee monumentale gevels van Gebouw 1869 zijn behouden. Samen met nieuwe stalen frames als contour van het oorspronkelijk bouwvolume vormt het een folly binnen het Parc Akcros. Zichtbaar wordt hier het hoogteverschil tussen het oorspronkelijke maaiveld van het gebouw en het nieuwe maaiveld door herschikking van de vervuilde grond binnen het park. Constructief betekent dit een koppeling aan de bestaande historische gevels, afdracht van windbelasting naar windbokken zonder bovenbelasting uit gevels en toepassing van grondkeringen voor dit lagere deel in het park.

Bodemkwaliteit

Voor realisatie van de woningen op Steeleiland leidt de bodemkwaliteit tot een ophoging van het terrein met een leeflaag. De aansluiting van de fundering op keerwanden als grondkering vormen een uitdaging in het constructief ontwerp.

Bekijk hier onze website om meer informatie te krijgen over het appartementencomplex ’t Bastion.

Parc Akros

Voor het Parc Akcros heeft Aveco de Bondt het defintief ontwerp (DO) inrichtingsplan opgesteld. Binnen de kaders van het Stedenbouwkundig Masterplan van bureau Palmboom & Van den Bout refereert de padenstructuur aan de industriële historie van het terrein met lange zichtlijnen naar het centrum van Roermond. De monumentale bouwwerken Gebouw 1869 en de fabrieksschoorsteen zijn markante elementen in het park. Samen met de bloementuin, boomgaard en natuurzone langs de Roer is een nieuw stadspark gerealiseerd in het centrum van Roermond.

Asbestonderzoek

Voor diverse te behouden en te slopen gebouwen voert Aveco de Bondt asbestonderzoek uit. Tevens coördineren we de benodigde vergunningen voor de buiteninrichting en de vastgoedontwikkelingen.

Contactpersonen
Dennis Diekerhof
Senior adviseur Bodem
ddiekerhof@avecodebondt.nl
John Doensen
Senior adviseur Bouw
jdoensen@avecodebondt.nl
Roald Damoiseaux
Adviseur Bouw
rdamoiseaux@avecodebondt.nl
Erik van Norren
Consultant Omgevingsmanagement
evnorren@avecodebondt.nl

Dit project valt onder ons programma