icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Ruimte voor de rivier IJsseldelta - Spuisluis en Reevesluis

Aveco de Bondt is betrokken bij het project Ruimte voor de rivier IJsseldelta- Zuid. Het is een realisatieproject dat is ontstaan uit het samenvoegen van de planstudies IJsseldata- Zuid en Zomebedverlaging Beneden IJssen. Ruimte voor de Rivier IJsseldelta geeft meer ruimte aan de IJssel om de waterveiligheid ook in de toekomst te kunnen borgen. Het project is voor het grootste gedeelte gereed, maar nog niet afgerond.

Projectfases

In fase 1 van het project zijn de zomerbedverlaging van de IJssel en de aanleg van de hoogwatergeul ‘’het Reevediep’’ sinds 2018 gereed gemaakt.  

Fase 2 van het project omvat de bouw van het Reevesluiscomplex, bestaande uit een schutsluis en een spuisluis. De schutsluis dient voor het schutten van vracht- en pleziervaart, om zo het hoogteverschil tussen het Drontermeer en het Verlengde Vossemeer te kunnen overbruggen. Het Reevesluiscomplex wordt gebouwd ter vervanging van de bestaande Roggebotsluis: deze wordt gesloopt.

De spuisluis wordt gebouwd om overtollig water gecontroleerd in noordoostelijke richting af te voeren.

Spuisluis

Op dit moment wordt er nog gebouwd aan de spuisluis in het Drontermeer en is de aannemerscombinatie Isala Delta bezig met de vervroegde ingebruikname van de schutsluis (de Reevesluis).

De spuisluis is het onderdeel waar het accent van de werkzaamheden op ligt. Van Hattum en Blankevoort is het afgelopen anderhalf jaar bezig geweest met het realiseren van de fundaties en ruwbouw van de spuisluis. In de week van 20 juli jl. zijn er vier stalen deuren ingehesen vanaf het water. De spuisluis bestaat namelijk uit twee spuikokers, met daarin twee deuren per koker. De komende periode worden de technische installaties geplaatst en getest, waarna de spuisluis in 2021 opgeleverd moet gaan worden.

Rol Aveco de Bondt

Aveco de Bondt heeft voor de bouw van de spuisluis de volgende activiteiten uitgevoerd:

-      Opstellen bemalingsadvies voor het droogzetten van de bouwkuip;

-      Opstellen GWW ontwerp voor de verhardingen rondom de spuisluis;

-      Opstellen as-built ontwerp GWW;

-      Opstellen veiligheidsplannen en veiligheidsinspecties op de bouwplaats;

-      Systems Engineering (o.a. het opstellen van verificatieplannen voor de realisatie, het inrichten van digitaal keuren in de uitvoering en het ondersteunen van het opleverproces)

Reesluis

Eind 2017 is de bouw van de Reesluis begonnen. In 2019 was de ruwbouw en de terreininrichting van het complex gereed, waarna de  disciplines werktuigbouw en technische installaties volgden om de sluisdeuren te plaatsen en de bediening en besturing van de sluis te bouwen.

Op dit moment worden de technische installaties getest en zodra deze zijn goedgekeurd wordt de Reevesluis vervroegd in gebruik genomen.

 

Meer weten over dit project? Neem contact op met Martijn Jansen.

Contactpersoon
Martijn Jansen
Systems Engineer
mjansen@avecodebondt.nl