icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Stadsbaak Enschede

In de wijken Pathmos en Stadsveld zijn veel klachten over (grond)wateroverlast. En die klachten zullen op termijn, door de effecten van klimaatverandering, alleen maar erger worden. Wij hebben deze wijken geholpen met een aanpak tegen wateroverlast en voor het klimaatbestendig maken van deze wijken.

stadsbeek-nieuw-o.jpg

Hoge grondwaterstand

Beide wijken liggen onderaan een stuwwal. Als het hard regent, stroomt het water vanuit de andere wijken hier naar toe. Het grondwater staat hoog en na harde regenbuien lopen straten soms onder water. De riolering kan de hoeveelheid bij grote buien dan niet aan. In een deel van de wijk hebben bewoners last van de hoge grondwaterstand. Dit veroorzaakt vochtoverlast in hun huizen.

Stadsbeek Enschede.jpeg
Foto: Tubantia

Aanpak Stadsbeek

In de toekomst worden steeds meer heftige regenbuien worden verwacht. De noodzaak om de problemen aan te pakken wordt dan ook steeds groter. De gemeente gaat vier dingen doen in het project Stadsbeek:

 1. Aanleg van drainage in de overlast gebieden
 2. Aanleg van een afkoppelsysteem voor de afvoer van hemelwater
 3. Aanleg van een nieuwe Stadsbeek die het regenwater en drainagewater afvoert
 4. Aanleg van extra bergingsvoorzieningen

Door de nieuwe Stadsbeek wordt Enschede klimaatbestendiger, verbetert de leefkwaliteit in de stad en neemt de biodiversiteit toe.

Advies bij keuzes tegen wateroverlast

Voor de nieuwe Stadsbeek hebben we bijgedragen aan de inventarisatie van de problemen en geadviseerd rondom diverse keuzes voor de aanpak tegen (grond)wateroverlast. Wat we hebben gedaan:

 • Analyse van het (grond)watersysteem
 • De afweging van mogelijke maatregelen die de (toekomstige) wateroverlast bestrijden
 • Het opstellen van een Masterplan Water, inclusief variantenstudie met kostenindicaties
 • Ontwerp van de (hoofd)structuur van drainage en hemelwaterafvoer
 • Bepalen capaciteit van de nieuwe Stadsbeek
 • Monitoren van effectiviteit van drainage als pilot in een straat in de wijk
 • Inschatten van de bouwkundige risico's voor woningen ten gevolge van de aanleg van drainages

Met dit project hebben we een grote bijdrage geleverd aan de bestrijding van wateroverlast.

Meer weten over dit project? Vraag het Maarten!
drs. ing. Maarten Kuiper
Directeur Business Line Water
mkuiper@avecodebondt.nl