icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Strategie Klimaatneutrale en circulaire GWW Rijkswaterstaat

Het ministerie van IenW heeft haar Strategie ‘Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten’ gepubliceerd en daarbij hun ambitie bekend gemaakt om in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn en circulair te werken. Primum heeft input geleverd voor ambitieus beleid dat duurzaamheid voorop stelt.

Opdrachtgever
Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat
Status
Afgerond 2020
klimaat-rws

Onze werkzaamheden

De eerste stap van de Strategie heeft IenW al genomen, met name het opstellen van een “feitenbasis” waarin zowel de impact van haar projecten op energie en CO2 en op materiaal in kaart werd gebracht. Primum is gevraagd om deze feitenbasis van de Strategie tot stand te brengen. De volgende stap is het komen tot routekaarten per transitiepad, waar nieuwe kaders, contractvormen en werkwijzen aan bod zullen komen, maar dat deel van de Strategie moet nog worden uitgewerkt.

Waarom een feitenbasis?

Om een transitie uit te stippelen biedt een feitenbasis een goede start. Een feitenbasis is met andere woorden een nulmeting, die een beeld geeft van wat de huidige stand van zaken is. Wat betreft CO2-uitstoot, is het mogelijk om inzicht te verkrijgen in het energieverbruik en de uitstoot in verschillende levenscyclusfases: van winning en productie tot transport en aanleg, tot sloop en einde levensduur. We hebben ook naar materiaalgebruik gekeken, waardoor een goed beeld ontstaat van de type grondstoffen en de verwachte circulariteit per soort werkzaamheden. Zo hebben we CO2-uitstoot en materiaalstromen zo gedetailleerd mogelijk in kaart gebracht. Dit inzicht kan nog vergroot worden door koppeling van beide analyses, waardoor het mogelijk is op zoek te gaan naar maatregelen die kansrijk zowel voor energiereductie als circulariteit tegelijk kunnen zijn.

Meer weten over dit project? Vraag het Thomas!
Thomas Stegenga
Consultant Duurzaamheid
tstegenga@avecodebondt.nl