icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Veilige constructies bij aardbevingen in Groningen

Gaswinning in het Groningen gasveld veroorzaakt aardbevingen. VIIA (samenwerking Royal HaskoningDHV en Visser & Smit Bouw) controleert daarom gebouwen op aardbevingsbestendigheid, in opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij en Centrum Veilig Wonen. VIIA doet inspecties, brengt advies uit over versterkingsmaatregelen en pakt waar nodig de kwetsbare gebouwonderdelen aan. Hierbij gaat het om gebouwen waar veel mensen aanwezig kunnen zijn en die vanwege hun functie een hogere weerstand tegen aardbevingen dienen te hebben, zoals scholen, zorggebouwen, kinderopvang, gemeentehuizen, brandweerkazernes en politie- en ambulanceposten.

Opdrachtgever
Projectbureau VIIA
Status
Lopend

Rol Aveco de Bondt

Aveco de Bondt voert in opdracht van VIIA inspecties en dynamische seismische analyses uit en levert constructief advies.

Grondige inspectie

De bestaande bebouwing in het aardbevingsgebied moet getoetst worden op aardbevingsbestendigheid. Om een goede analyse te kunnen doen, voeren wij eerst een grondige inspectie uit waarbij zogenaamde ‘hoge risico bouwelementen’ worden geïdentificeerd en informatie over het gebouw wordt verzameld. Waar nodig nemen we direct actie om acute veiligheidsrisico’s weg te nemen.

Dynamische seismische analyse

Aan de hand van archiefonderzoek en de uitgevoerde inspectie, voeren we een dynamische seismische analyse uit. Afhankelijk van de opgave wordt de te hanteren methode gekozen. Wij kunnen zowel een lineair elastische berekening maken als een geavanceerde niet-lineaire dynamische tijdsdomeinberekening uitvoeren. De NPR9998 en de BfD geven ons hierbij de nodige handvatten. Op basis van de analyse doen we een versterkingsvoorstel en werken we de maatregelen uit in een BIM-model.

Veilige gebouwen

Door bij nieuwbouwopgaven vroegtijdig rekening te houden met de seismische belastingen kunnen wij met geringe kostenverhoging en slimme analyses een gebouw aardbevingsbestendiger ontwerpen. Aveco de Bondt heeft kennis van specifieke condities voor aardbevingsbestendig bouwen en construeren in huis en ontzorgt u bij uw bouwopgave in Groningen.

Contactpersoon
Jeroen ter Steege
sr. constructeur
jtsteege@avecodebondt.nl