icon-arrow-right
HomeProjecten Verkenning windenergie Steenergie

Verkenning windenergie Steenergie

De Regionale Energiestrategie (RES) vraagt regio’s in Nederland onder andere om keuzes te maken voor de opwekking van duurzame elektriciteit. Voor de coöperatie Steenergie heeft Aveco de Bond onder inwoners een verkenning uitgevoerd over de mogelijke realisatie van windenergie.  

Coöperatie Steenergie

De coöperatie Steenergie is opgericht door een groep burgers en ondernemers uit Steenwijkerland. Samen met inwoners en ondernemers willen ze invulling geven aan de lokale opdracht: een energieneutraal Steenwijkerland. Deze invulling vindt plaats op een coöperatieve wijze, zodat iedereen in Steenwijkerland kan participeren en er voordeel bij kan hebben.

Rol Aveco de Bondt

Aveco de Bondt heeft in opdracht van de coöperatie Steenergie een verkenning uitgevoerd. Namens de coöperatie hebben wij alle inwoners van de Gieterse Polder i.v.m. de coronabeperkingen uitgenodigd voor een telefonisch gesprek. Tijdens deze gesprekken zijn hun standpunten met betrekking tot mogelijke realisatie van windenergie (op een coöperatieve wijze) in de Gieterse Polder geïnventariseerd. Hierdoor heeft de coöperatie Steenergie een beter inzicht in de mening van de inwoners, en weten zij welke punten extra aandacht behoeven in het vervolgproces.

 

Contactpersoon

Eric Kleissen Projectmanager Neem contact op

Feiten & cijfers

 • Opdrachtgever
  Coöperatie Steenergie
 • Status
  Afgerond
 • Diensten
  Project- en procesmanagement landelijk gebied
 • Projectcategorieën
  Ruimtelijke ontwikkeling
 • Projectcategorieën
  Ruimtelijke ontwikkeling

Meer weten over dit project?

Contact Eric Kleissen »

Gerelateerde projecten

Alle projecten
+