icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Voorbeeldenboek WBI

Het voorbeeldenboek is onderdeel van de Generale Repetitie van het Wettelijk Beoordeling Instrumentarium (WBI). Het doel van het voorbeeldenboek is de gebruiker te inspireren in het toepassen van de beoordelingsprocedure van het WBI. De voorbeelden zijn gericht op de te maken keuzes in het beoordelingsproces. Welke dilemma's kan dat opleveren? Hoe kan ik de ruimte die het WBI biedt benutten? Welke argumenten voor een bepaalde keuze zijn valide? Daarbij zijn de voorbeelden zo concreet mogelijk uitgewerkt en is de achterliggende data beschikbaar gesteld.

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat

Rol Aveco de Bondt

Aveco de Bondt was verantwoordelijk voor het opstellen en uitwerken van een passende structuur en vormgeving van het voorbeeldenboek. Dit is gedaan in nauw overleg met de betrokken partijen. Het voorbeeldenboek is vervolgens gevuld met concrete voorbeelden die zijn opgehaald tijdens een landelijke workshop en interviews bij diverse waterschappen. Gezamenlijk zijn de voorbeelden uitgewerkt en gecontroleerd. Deze zijn voorgelegd aan de gebruikersgroep en na goedkeuring op de Helpdesk Water geplaatst.

Structuur en vormgeving

Uniek aan dit project is de voortdurende evaluatie van de structuur en vormgeving in relatie tot het type voorbeeld dat is uitgewerkt. De structuur en vormgeving volgt de inhoud. Bovendien heeft Aveco de Bondt laten zien in staat te zijn om in een vroeg stadium overheden en andere partijen te betrekken en mee te nemen in een voorkeursstrategie voor de opzet en uitwerking van het voorbeeldenboek.

Contactpersoon
Sanne van Mispelaar
Adviseur Waterveiligheid
svmispelaar@avecodebondt.nl