icon-arrow-right
HomeProjecten Voorbeeldenboek WBI

Voorbeeldenboek WBI

Het voorbeeldenboek is onderdeel van de Generale Repetitie van het Wettelijk Beoordeling Instrumentarium (WBI). Het doel van het voorbeeldenboek is de gebruiker te inspireren in het toepassen van de beoordelingsprocedure van het WBI. De voorbeelden zijn gericht op de te maken keuzes in het beoordelingsproces. Welke dilemma's kan dat opleveren? Hoe kan ik de ruimte die het WBI biedt benutten? Welke argumenten voor een bepaalde keuze zijn valide? Daarbij zijn de voorbeelden zo concreet mogelijk uitgewerkt en is de achterliggende data beschikbaar gesteld.

Rol Aveco de Bondt

Aveco de Bondt was verantwoordelijk voor het opstellen en uitwerken van een passende structuur en vormgeving van het voorbeeldenboek. Dit is gedaan in nauw overleg met de betrokken partijen. Het voorbeeldenboek is vervolgens gevuld met concrete voorbeelden die zijn opgehaald tijdens een landelijke workshop en interviews bij diverse waterschappen. Gezamenlijk zijn de voorbeelden uitgewerkt en gecontroleerd. Deze zijn voorgelegd aan de gebruikersgroep en na goedkeuring op de Helpdesk Water geplaatst.

Uniek aan dit project is de voortdurende evaluatie van de structuur en vormgeving in relatie tot het type voorbeeld dat is uitgewerkt. De structuur en vormgeving volgt de inhoud. Bovendien heeft Aveco de Bondt laten zien in staat te zijn om in een vroeg stadium overheden en andere partijen te betrekken en mee te nemen in een voorkeursstrategie voor de opzet en uitwerking van het voorbeeldenboek.

Contactpersoon

Sanne van Mispelaar Adviseur Waterveiligheid Neem contact op

Feiten & cijfers

  • Opdrachtgever
    Rijkswaterstaat
  • Projectcategorieën
    Water

Meer weten over dit project?

Bezoek de projectwebsite »
+