icon-arrow-right
HomeProjecten Wateradvies Haak om Leeuwarden-Zuid

Wateradvies Haak om Leeuwarden-Zuid

Leeuwarden

De Haak om Leeuwarden vormt de nieuwe verbinding tussen de A31 bij Marsum en de N31 bij Hemriksein (Wâldwei), inclusief de Noordwestelijke Invalsweg. Er is 12 kilometer nieuw asfalt gerealiseerd. De weg is verbreed naar 2x2 rijstroken en er zijn maatregelen genomen om een snelheid van 100 kilometer per uur mogelijk te maken.

Om de Haak om Leeuwarden-Zuid mogelijk te maken zijn viaducten en onderdoorgangen gerealiseerd en is bij Werpsterhoek een nieuw knooppunt en bij Wirdum een vernieuwde ongelijkvloerse kruising aangelegd. Daarnaast zijn er diverse kruisingen met het spoor gerealiseerd.

Rol Aveco de Bondt

In opdracht de combinatie KWS Infra, Van Hattum en Blankevoort en GMB Civiel heeft Aveco de Bondt bijgedragen aan de realisatie in de vorm van specialistisch wateradvies. Onze adviseur water heeft bijgedragen aan het opstellen van het ontwerp ten aanzien van de afwatering (o.a. riolering) en waterhuishouding (o.a. watergangen). Daarnaast is advies gegeven over de grondwaterproblematiek in relatie tot de bouwopgave ter plaatse.

Contactpersoon

Niels van Huët Hoofd Business Unit Water Neem contact op

Feiten & cijfers

Gerelateerde informatie

+