icon-arrow-right
HomeProjecten Wateroverlast bedrijventerrein Harselaar

Wateroverlast bedrijventerrein Harselaar

Barneveld

Het bedrijventerrein Harselaar in Barneveld kampt al jaren met wateroverlast bij hevige neerslag. Dit komt door een slecht functionerend hemelwaterafvoerstelsel. De gemeente heeft Aveco de Bondt ingeschakeld om de overlast te beperken en gezamenlijk van Harselaar weer een goed begaanbaar en aansprekend terrein te maken.

Rol Aveco de Bondt

Aveco de Bondt brengt de waterproblemen in kaart en ontwikkelt samen met de gemeente, het waterschap en betrokken bedrijven een duurzame en gedragen oplossing. We staan in dit proces voor een gedegen en beheerste aanpak waarbij ‘Informatie, Participatie en Acceptatie’ centraal staat.

Climate proof bedrijventerrein

Direct bij aanvang van het project zijn de locaties waar wateroverlast optreedt door Aveco de Bondt in kaart gebracht. Aanvullend is het terrein gescand op locaties waar we maatregelen kunnen treffen om de overlast te beperken. De ze informatie is op een gebruikersavond gepresenteerd. Betrokken bedrijven konden meekijken met de processen en zijn voorgelicht over de mogelijke vervolgstappen. Aveco de Bondt werkt samen met de gemeente en bedrijven de voorgestelde maatregelen verder uit en het industrieterrein climate proof maken.

Website met interactieve kaart

In samenwerking met de gemeente is een website gemaakt met daarop ondermeer  een 3D visualisatie van het industrieterrein en een interactieve kaart: http://barneveld.nl/basisrioleringsplan

Contactpersoon

Hans Kriele sr adviseur water Neem contact op

Feiten & cijfers

  • Opdrachtgever
    Gemeente Barneveld
  • Status
    Lopend
  • Projectcategorieën
    Water

Meer weten over dit project?

Bezoek de projectwebsite »

Gerelateerde informatie

+