icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Wateroverlast bedrijventerrein Harselaar

Het bedrijventerrein Harselaar in Barneveld kampt al jaren met wateroverlast bij hevige neerslag. Dit komt door een slecht functionerend hemelwaterafvoerstelsel. De gemeente heeft Aveco de Bondt ingeschakeld om de overlast te beperken en gezamenlijk van Harselaar weer een goed begaanbaar en aansprekend terrein te maken.

Opdrachtgever
Gemeente Barneveld
Status
Lopend

Rol Aveco de Bondt

Aveco de Bondt brengt de waterproblemen in kaart en ontwikkelt samen met de gemeente, het waterschap en betrokken bedrijven een duurzame en gedragen oplossing. We staan in dit proces voor een gedegen en beheerste aanpak waarbij ‘Informatie, Participatie en Acceptatie’ centraal staat.

Climate proof bedrijventerrein

Direct bij aanvang van het project zijn de locaties waar wateroverlast optreedt door Aveco de Bondt in kaart gebracht. Aanvullend is het terrein gescand op locaties waar we maatregelen kunnen treffen om de overlast te beperken. De ze informatie is op een gebruikersavond gepresenteerd. Betrokken bedrijven konden meekijken met de processen en zijn voorgelicht over de mogelijke vervolgstappen. Aveco de Bondt werkt samen met de gemeente en bedrijven de voorgestelde maatregelen verder uit en het industrieterrein climate proof maken.

Website met interactieve kaart

In samenwerking met de gemeente is een website gemaakt met daarop ondermeer  een 3D visualisatie van het industrieterrein en een interactieve kaart: http://barneveld.nl/basisrioleringsplan

Contactpersoon
ing. Hoi-Man Hau
Senior Adviseur Water en Klimaat
hhau@avecodebondt.nl

Dit project valt onder ons programma