icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Klimaatbestendige souterrainwoningen in Utrecht

De gemeente Utrecht werkt aan het klimaatbestendiger maken van de bestaande stad. In de oude stad zijn souterrainwoningen aangemerkt als het belangrijkste aandachtspunt. Dit type woningen is het meest gevoelig voor de verschillende vormen van wateroverlast. Bij extreme buien, maar ook bij veranderende grondwaterstanden. Dit bleek ook tijdens twee zware regenbuien op 28 juli en 2 augustus 2014, die beiden de Zeeheldenbuurt in Utrecht troffen.

Opdrachtgever
Gemeente Utrecht
souterrain-d1.png

Actie door perceeleigenaren

In het openbare terrein zijn de voorzieningen zoals hemelwaterafvoer en –berging, op orde. Dit is echter niet voldoende om overlast bij extreme buien en hoog grondwater te voorkomen. Er zijn aanvullend maatregelen nodig binnen de particuliere percelen om bestand te zijn tegen klimaatverandering en extreme situaties. De gemeente gaat samen met perceeleigenaren in een aantal stappen aan de slag:

  • Inventarisatie van de aard en omvang van water- en vochtoverlast binnen de percelen
  • Destilleren van veel voorkomende knelpunten
  • Oplossingen en aanpak
souterrain-o.png

Digitale enquête

Een digitale enquête vormt de belangrijke basis voor een mogelijke aanpak van wateroverlast als gevolg van extreme buien. Deze enquête is toegespitst op de locale situatie en onderscheidt de verschillende vormen van water- en vochtoverlast. Ook overlast op openbaar terrein is er in opgenomen. De enquêteresultaten geven aan gemeente en bewoners een overzicht van de aard en omvang van de ervaren overlast. Hieruit zijn de veel voorkomende wateroverlastsituaties gedestilleerd. Dit is een belangrijk punt om overeenstemming op te hebben.

Rapportages

Van de onderzoeksaanpak, resultaten en het maatregelenadvies zijn twee rapportages opgesteld. Een beeldende en toegankelijke rapportage als samenvatting en een uitgebreide inhoudelijke rapportage als achtergronddocument.

Meer weten over dit project? Vraag het Arnout!
Arnout Linckens
Senior Adviseur
a.linckens@wareco.nl