icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Planvorming voor leisuregebied Binnentuin in Rucphen

Eén van de speerpunten uit de toekomstvisie van de gemeente Rucphen is de ontwikkeling van het leisuregebied Binnentuin. Dit gebied moet uitgroeien tot een internationale hotspot met sport- en intensieve recreatievoorzieningen. Aveco de Bondt stelde het landschappelijk kader, het beeldkwaliteitplan en bestemmingsplan voor Binnentuin op.

Opdrachtgever
Gemeente Rucphen
Fase
In uitvoering
Locatie
Binnentuin Rucphen
Producten
Landschapsplan, Beeldkwaliteitplan, Bestemmingsplan

Over de planlocatie

Leisuregebied Binnentuin ligt tussen St. Willebrord en Rucphen. Er liggen al een skihal, een sporthal, een zwembad en diverse voorzieningen van buitensportverenigingen. De komende jaren moeten daar extra voorzieningen met een actief en sportief karakter bijkomen. Ook wil de gemeente Rucphen het gebied een groener karakter geven.

Om de bouwplannen voor het gebied te beoordelen, heeft Aveco de Bondt een landschappelijk kader en beeldkwaliteitplan opgesteld. Groene kamers vormen het landschappelijk uitgangspunt voor de gehele planontwikkeling. Deze kamers geven ruimtelijk vorm aan het idee van Binnentuin.Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken heeft Aveco de Bondt ook het bestemmingsplan opgesteld.

Het landschapsplan: historische locaties als leidraad voor ontwikkeling

Het landschappelijk kader wordt gevormd door aanwezige en nieuwe landschappelijke elementen, zoals houtwallen, bomenlanen en groene kamers. De kamers vormen ieder één of meerdere ontwikkelingslocaties binnen een groen raamwerk. Dat groene raamwerk zorgt voor landschappelijke samenhang in het gebied.

Landschapstypes in het plangebied zijn het bos/heidelandschap met een afwisseling van bossen, velden, akkers en heide en het kampenlandschap met houtwallen en velden. Het bos/heidelandschap wordt opgezet als een boslandschap met groene kamers, die qua vorm en oppervlakte refereren aan de vroegere velden en landbouwenclaves. Het regelmatige kampenlandschap wordt een fijnmazig systeem van houtwallen en velden, waarbij de velden ruimte bieden aan recreatieve ontwikkelingen. De historische locaties van deze landschappen worden als leidraad gebruikt voor de inrichting en inpassing van de ontwikkelingen.

1. Landschapsplan.jpg
Landschapsplan

Beeldkwaliteitplan: heldere bouwvolumes, terughoudend kleurenpalet

Het beeldkwaliteitplan geeft inzicht in de gewenste identiteit van Binnentuin en de vertaling ervan in de uitstraling van de architectuur en de inrichting van de openbare ruimte. Dit is verwoord en verbeeld door middel van een set spelregels.

Om te voorkomen dat het groene karakter van het plan overstemd wordt door een bonte opeenstapeling van architectonische uitwerkingen, is afstemming tussen de verschillende ontwerpen noodzakelijk. Dat geldt ook voor een zekere mate van terughoudendheid als het gaat om kleurgebruik. De inspiratie hiervoor is gevonden in de nieuwbouw van het nabijgelegen gemeentehuis en het gezondheidscentrum. Door helder vormgegeven bouwvolumes uit te voeren in het kleurenpalet grijs-antraciet-mangaan-zwart komt het groen in de omgeving goed tot zijn recht.

Bestemmingsplan: compleet en flexibel kader voor de toekomst

Om de ontwikkeling juridisch mogelijk te maken en het huidige bestemmingsplan te actualiseren, stelde Aveco de Bondt ook het bestemmingsplan voor het gebied op. Dit plan is in mei 2019 vastgesteld en geheel onherroepelijk.

Het bestemmingsplan biedt een compleet en flexibel kader voor een aanvullend programma met recreatiewoningen en nieuwe sport- en leisurevoorzieningen. Het landschapsplan en beeldkwaliteitplan zijn hierin verwerkt. Met name het landschapsplan heeft een grote stempel gedrukt op de vorm- en regelgeving. Verder heeft de gemeente het opstellen van een nieuw bestemmingsplan aangegrepen om ervaring op te doen met de regelgeving en werkwijzen zoals die onder de nieuwe Omgevingswet gaan gelden. Hiertoe is het plan als experiment op basis van artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet aangemeld. Met het opstellen van dit bestemmingsplan heeft de gemeente ervaring opgedaan met deregulering en uitnodigingsplanologie. Daarom zijn de gewenste ontwikkelingsmogelijkheden niet tot in detail uitgezocht, maar doorgeschoven naar de uitvoeringsfase.

Expertise in gebiedsontwikkeling

Aveco de Bondt ondersteunt overheden, projectontwikkelaars en aannemers bij de ontwikkeling en realisatie van projecten in zowel landelijk als stedelijk gebied. We verzorgen bijvoorbeeld de participatie, geven juridisch en planologisch advies, ontwerpen de landschappelijke inpassing, voeren quickscans uit en begeleiden of vervaardigen de (civiel)technische uitwerking. Hierin betrekken we regelmatig ook specialisten van andere disciplines binnen Aveco de Bondt.

Bekijk de diensten die vallen onder dit project: 

Meer weten over dit project? Vraag het André!
André de Wilde
Teamleider Stedenbouw, Landschap en Ruimtelijke ordening
adwilde@avecodebondt.nl