icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Procesregisseur Regionale Energie Strategie regio Arnhem - Nijmegen

De energie- en warmtetransitie gaat een enorme impact krijgen in Nederland. Het is hierdoorvan belang dat dit veelkoppige vraagstuk op een heldere en transparante wijze wordt gecommuniceerd naar bestuurders, bedrijven en burgers. Een regionale energietransitie (RES) is een gezamenlijke aanpak van partijen om de energietransitie in hun regio te versnellen. Overheden nemen hier meestal het initiatief, maar er zijn ook maatschappelijke en private organisaties bij betrokken. Denk hierbij aan natuurorganisaties, netwerkbeheerders, woningbouwcoöperatie en energie coöperaties.

Opdrachtgever
Regio Arnhem Nijmegen, gemeente Nijmegen
Status
Lopend

Rol Aveco de Bondt

Voor de regio Arnhem Nijmegen vervult Aveco de Bondt de rol in van procesregisseur voor de totstandkoming van de RES van die regio. In de gehele regio worden zowel fysieke als maatschappelijke kansen en belemmeringen afgewogen voor het vinden van zonwinning- en windwinninglocaties. Tevens speelt de systeemefficiëntie daarin een rol, want het electriciteitsnet moet al die winningslocaties wel aan kunnen en moet anders worden aangepast.

RES regio Arnhem Nijmegen

In de RES regio Arnhem Nijmegen nemen 16 gemeenten, 3 waterschappen en de provincie Gelderland deel. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het opleveren van RES 1.0. Het eindresultaat wordt ingediend bij het Nationaal Planbureau en draagt bij aan de realisatie van het klimaatakkoord.


Het ontwikkelproces van de RES is een complexe samenwerking met bestuurders, vele verschillende stakeholders en maatschappelijke organisaties. Het  wordt afgestemd op zowel gemeente- als op regioniveau. Voor de daadwerkelijke vorming van de RES 1.0 is een werkorganisatie ingesteld.

TransitieVisie Warmte

In de Regio Arnhem Nijmegen wordt de RES gecombineerd met het opstellen van de Ruimtelijke Structuurvisie Warmte. Daarbij wordt in het proces naar RES 1.0 ook gewerkt aan de vertaalslag naar de gemeentelijke invulling van de TransitieVisie Warmte (TVW).

 

Aveco de Bondt voert voor de totstandkoming van de RES de processturing uit. Daarbij geven we leiding aan de uitvoeringsorganisatie van de RES en zorgen we ervoor dat alle bestuurders goed aangesloten blijven in dit traject. Er zijn intens veel belangen en wensen die meespelen  in dit traject. Daarom wordt gewerkt met vele kleine afstemming- en mijlpaalmomenten op zowel ambtelijk als bestuurlijk. We combineren dit met hier en daar een bemiddelend of stimulerend gesprek in kleiner verband met bestuurders.
Bovendien wordt vanuit deze processturing ook bovenregionaal afgestemd met andere RES regio’s. Op die manier leren we met elkaar hoe we deze energietransitie vorm te geven.  

Uniek in de RES regio Arnhem Nijmegen zijn de vele (namelijk 450) stakeholders die meedoen en de unieke rol die zij hebben gekregen in dit traject. Er zijn in totaal 67 bijeenkomsten georganiseerd, waarbij ook in de tijd van de corona  lockdown we actief zijn doorgegaan met interactieve sessies. Dit waren professioneel georganiseerde digitale bijeenkomsten met 140 deelnemers die een nauwe betrokkenheid hadden. Uniek ten aanzien van de rol is dat een deel van die stakeholders zich gebundeld heeft in de ‘participatietafel’ die ook echt actief hebben meegeschreven met het concept bod.

 

Interactieve GIS-kaarten

Het voorlopig concept bod is gepresenteerd middels een Storymap, een online omgeving met kaartmateriaal en verdiepende informatie bij het voorlopig concept bod. In deze rapportage die toegankelijk is voor iedereen met een desktop, laptop en tablet werd de tekst uit de bestuurlijke samenvatting uitgebreid met bijkomende achtergrondinformatie en ondersteunend interactief kaartmateriaal. Als onderdeel van de werkgroep is in nauwe samenwerking met experts op gebied van energie, warmte, systeem efficiënte en bestuur, beleid en communicatie beeldmateriaal geselecteerd en interactieve GIS-kaarten samengesteld. Deze interactieve GIS-kaarten tonen ook de data achter kleursymbologie en bieden de mogelijkheid te kiezen in zichtbaarheid van kaartlagen en om in- en uit te zoomen op een gebied naar keuze.

Meer weten? Neem contact op met Dirk!
Dirk van Hout
Senior Adviseur Duurzaamheid
dvhout@avecodebondt.nl