icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Risicoanalyses bebouwing in gemeente Zaanstad

Riolen aanleggen, wegen reconstrueren en kademuren vervangen in Zaanstad is niet zonder gevaar. Kleine verstoringen van het geotechnisch evenwicht kunnen al leiden tot verzakking of schade aan de bebouwing. Goede voorbereiding op de werken en nauwkeurige monitoring zijn daarom essentieel. Sinds 2013 zijn we als adviseur aan de gemeente Zaanstad verbonden.

Opdrachtgever
Gemeente Zaanstad
Status
Lopend sinds 2013
risicoanalyse bebouwing Zaanstad 1.jpg

Risicoanalyses

In de gemeente Zaanstad worden continu verschillende werken in voorbereiding genomen. Rioleringsprogramma’s worden uitgewerkt, herbestratingen gepland en bodemsaneringen en bijvoorbeeld kademuurvernieuwingen voorbereid. Gezien de resultaten van de verschillende funderingsonderzoeken en schadegevallen uit het verleden is de wens geuit om de risicoanalyse met betrekking tot de bebouwing nadrukkelijker in de voorbereiding van werken mee te nemen. 

risicoanalyse bebouwing Zaanstad 2.jpg

Opbouw risicoanalyse

Een risicoanalyse heeft als doel om een weloverwogen methode te ontwikkelen, waarbij zo min mogelijk schade ontstaat. De methodiek bestaat grofweg uit twee fasen:

  • In de eerste fase wordt op een relatief eenvoudige wijze vastgesteld of nader onderzoek bij de bebouwing noodzakelijk is om het werk verantwoord uit te voeren. Deze vaststelling volgt uit een deskundige vergelijking tussen gevoeligheid van de bebouwing en voorgenomen uitvoering van een werk.
  • Voor combinaties van bebouwing en voorgenomen werk, waar niet zonder nader onderzoek een verantwoorde uitspraak te doen is over het risico op schade, wordt een tweede fase opgestart. In deze tweede fase wordt de invloedsfeer van het werk en de gevoeligheid van de bebouwing onderzocht. Hiervoor wordt zowel geohydrologische kennis, geotechnische kennis als kennis over het functioneren van de specifieke funderingen gebundeld.
zaanstad-fun-d2.jpg

Verantwoorde en onderbouwde risicoanalyse

De methodiek resulteert in een verantwoorde, onderbouwde risicoanalyse. Op basis van deze risicoanalyse kan enerzijds planvorming over de uitvraag plaatsvinden en anderzijds kan een overleg met eigenaren worden gestart over maatregelen om schade te voorkomen. De gemeente Zaanstad is enthousiast: we worden geprezen voor onze inzet en inhoudelijke kennis. Inmiddels hebben we de gemeente bij meer dan 100 projecten ondersteund!

'De adviseurs hebben veel inhoudelijke kennis en zetten zich voor 110% in. We werken graag met Aveco de Bondt samen.'
Gemeente Zaandstad
Meer weten over dit project? Vraag het Rick!
ing. Rick Oosterhoff
Senior Adviseur
roosterhoff@avecodebondt.nl