icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Versterking Rijnkade Arnhem (hwbp): Groen en levendige Rijnkade Arnhem

De Rijnkade is een kenmerkend stadsgezicht van gemeente Arnhem. Het beheer van de waterkering is de verantwoordelijkheid van Waterschap Rijn en IJssel. In de 3e toetsronde is de waterkering over een lengte van 1,2 kilometer afgekeurd op macrostabiliteit buitenwaarts. Versterking Rijnkade Arnhem is een project van Waterschap Rijn en IJssel in samenwerking met gemeente Arnhem. De versterking van de Rijnkade in Arnhem is onderdeel van het hoogwaterbeschermingsprogramma 2019-2024.

Opdrachtgever
Waterschap Rijn en IJssel
Status
Omgevingsmanagement afgerond, contractmanagement lopend

Voorkeursalternatief

Vanuit het Waterschap Rijn en IJssel, is met gemeente Arnhem, provincie Gelderland, Rijkswaterstaat-Oost en stakeholders uit de omgevingconstructief samengewerktaan het voorkeursalternatief. Met het vaststellen van het voorkeursalternatief als hamerstuk met volledige instemming van de vergadering op 18 december 2018 door de algemene vergadering van het waterschap isde waterveiligheidsopgave geborgd en wordt er tevens een impuls gegeven voor een klimaat adaptieve Rijnkade. In het ontwerp zijn koppelkansenen ambities voor ruimtelijke kwaliteit opgenomen. De Rijnkade wordt een aantrekkelijk gebied met meer groen en ruimte voor reuring.

Wonen in de binnenstad

Wonen in de binnenstad aan de rivier de Nederrijn wordt afgewisseld met interessante ontmoetingsplaatsen en horeca. Essentieel is het versterken van de relatie tussen stad en de rivier op een zodanige manier dat de levendigheid van het gebiedwordt verstrekt doordat er nieuwe verblijfsruimten ontstaan. Waarbij de monumentale waarde van de kade (robuust en continuestadsfront) is behouden en er een hoogwaardige glooiende kade en sfeervolle openbare ruimte ontstaat.Op diverse plekken zijn trappen gemaakt voor voetgangers, die eenprima bordes naar de rivier toe zijn en een fijne plek om te verblijven. Bijvoorbeeld om de rivier te ervaren, een groene Rijnkadeof de uitstroom van de Jansbeek in de rivier te beleven. Hierdoor wordt de Rijnkade een bijzonder aantrekkelijke woon- enverblijfsplaats als ontmoeting tussen stad en rivier.

Gebiedsthema's en schetsen

Op basis van de visies en ambities voor de Rijnkade van alle partijen zijn in samenwerking met landschapsarchitect Theo Reesink vier gebiedsthema’s en schetsen gemaakt. Met stakeholders zijn de thema’s beoordeeld en is aan de concepten gewerkt via bijeenkomsten en ontwerpsessies. Er is een klanteis protocol opgesteld en klanteisen opgehaald, beoordeeld en verwerkt.  Tijdens het proces is gewerkt aan waarde creatie, waarde verdelen en waarde verzilveren. Het voorkeursontwerp en proces heeft vanuit alle stakeholders veel waardering gekregen. Voor deze samenwerking zijn de volgende principes toegepast: persoonlijk, focus, pro-actief en relatie. Wij zijn onderdeel van het IPM-team en verantwoordelijk voor het omgevings- en contractmanagement. 

 

Contactpersoon
André Opdam
Adviseur
aopdam@avecodebondt.nl