icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Omgevingsmonitoring Markermeerdijken

Bij de versterking van ruim 33 kilometer dijk, is het topprioriteit om de schade aan de omgeving te voorkomen.

Opdrachtgever
Alliantie Markermeerdijken

Onderdeel van het integraal monitoringsteam

Als projectleider en adviseurs op het gebied van risicobeheersing en omgevingsmonitoring maken wij deel uit van het Integraal Monitoringsteam van Alliantie Markermeerdijken. Hierbij werken we onder andere samen met dijkontwerpers, geotechnici, omgevingsmanagers en Realisatie.

Met de Alliantie versterken wij 33 km dijk tussen Hoorn en Amsterdam, waarbij bijna alle wijze van dijkversterking worden toegepast. De dijkversterking wordt uitgevoerd in een uitdagend gebied met een complexe ondergrond en op korte afstand van kwetsbare bebouwing en infrastructuur.

Met het Integraal Monitoringsteam voeren we de volgende werkzaamheden uit:

  • Opstellen beleid,  integrale planvorming en interne processen t.a.v. het beperken van de kans op schade aan de omgeving
  • Toetsen van de voorspelde omgevingsbeïnvloeding op de kans op schade aan de omgeving en uitvoeren schadepredicties voor bebouwing.
  • Opstellen monitoringsplannen voor elke module, waarin we bepalen hoe de omgevingsbeïnvloeding tijdens realisatie wordt gemeten.
  • Ondersteuning van de site engineers bij de interpretatie van monitoringsresultaten en het ondernemen van eventuele acties om kans op schade aan de omgeving te beperken.
  • Ondersteuning van onder andere het Alliantie-management, de ontwerpteams, omgevingsmanagers en Realisatie bij vragen rondom schadepreventie en omgevingsmonitoring.
markermeerdijken 2 (2).png

Beheersen schaderisico’s aan de omgeving

Het project heeft een lange voorbereidings- en uitvoeringsduur. Omstreeks 2025 moet de dijk veilig zijn. Op dit moment zijn enkele van de 15 modules nog in de ontwerpfase, maar zijn de meeste reeds in uitvoering. Door onze specialistische kennis ten aanzien van oude bebouwing, funderingen, geohydrologie en omgevingsmonitoring hebben wij een belangrijke bijdrage in het Integraal Monitoringsteam en in het beperken van het risico op schade aan de omgeving.

Contactpersoon
ing. Rick Oosterhoff
Senior Adviseur
roosterhoff@avecodebondt.nl